Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013

Είμαστε εμείς που δεν έχουμε τίποτα κι ερχόμαστε να πάρουμε τον κόσμο